www.cas.cz

Hlavní stránka
Historie ústavu
Struktura ústavu
Pracovníci ústavu

Pracoviště Brno
Oddělení historické etnologie
Oddělení etnických studií
Oddělení etnomuzikologie
Oddělení hudební historie
Středisko vědeckých informací

Knihovna
Knihovna oddělení hudební historie
Publikace

logo

Pracovníci ústavu

PhDr. Jiří Traxler

Písňové žánry na pomezí lidovosti, městský folklor, nejstarší prameny českých lidových písní, příslušné pramenné fondy, zvukový archiv

Narozen 1946 v Praze
1994 - FF UK, etnologie (Rukopisné písňové soubory Jana Jeníka z Bratřic)
2001 - PhDr.

V letech 1965 - 1991 působil jako umělecký vedoucí, zpěvák a instrumentalista souboru Skiffle Kontra (Český skiffle, Žáci), zabývajícího se interpretací historických, lidových a pololidových písní ve stylizované podobě; 1964 - 1968 studoval etnografii a folkloristiku na FF UK, 1969 - 1972 skladbu (prof. H. Macourek) a zpěv (prof. R. Rosner) na konzervatoři pro nonartificiální oblast v Praze.
V oddělení etnomuzikologie EÚ pracuje od 1994 jako folklorista se zaměřením na oblast písňových žánrů na pomezí lidovosti (společenská, dělnická a trampská píseň, kramářská a pololidová píseň, dramatická píseň, zlidovělá píseň), městský folklor a nejstarší prameny českých lidových písní. V současnosti - kromě práce na ústavním výzkumném záměru a na syntetické práci o lidové písni v rámci grantu - průběžně zpracovává rozsáhlou písňovou sbírku Václava Pletky a připravuje kritickou edici druhého svazku písní Jana Jeníka z Bratřic. Mimo to působí jako scénárista, vede hudební skupinu a pořádá popularizační a výchovné pořady.

tel. +420 2 22828508

<< Pracovníci ústavu


Webmaster: webmaster@eu.cas.cz
Poslední úprava 23. 1. 2004
(C) 2001

counter