www.cas.cz

Hlavní stránka
Historie ústavu
Struktura ústavu
Pracovníci ústavu

Pracoviště Brno
Oddělení historické etnologie
Oddělení etnických studií
Oddělení etnomuzikologie
Oddělení hudební historie
Středisko vědeckých informací

Knihovna
Knihovna oddělení hudební historie
Publikace

logo

Oddělení etnomuzikologie

Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
(vedoucí oddělení)
tel. +420 2 22828507
e-mail: stavelova@eu.cas.cz
PhDr. Věra Thořová, CSc. tel. +420 2 22828506
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. tel. +420 2 22828504
e-mail: tyllner@eu.cas.cz
Mgr. Zdeněk Vejvoda tel. +420 2 22828506
PhDr. Jiří Traxler tel. +420 2 22828508

Činnost etnomuzikologického oddělení navazuje na tradici institucí, kterými byly Lidová píseň v Rakousku (1905), Státní ústav pro lidovou píseň (1919), Kabinet pro lidovou píseň (1953). V Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1954) byla jeho činnost v normalizačním období zrušena a tím došlo k přerušení dokumentačních, katalogizačních a badatelských programů. Práce oddělení byla plně obnovena až r. 1991 a rovnoměrně se soustřeďuje na výzkumnou, ediční, dokumentační a katalogizační činnost. Nejprve byl vypracován inventář ústavních sbírek, poté byl vytvořen rozsáhlý generální soupis pramenů lidových písní a tanců v Čechách; s podporou nadace Volkswagen Stiftung byl realizován program záchrany sbírkového fondu německých jazykových oblastí (pořízení inventáře, restaurování rukopisů, vytvoření katalogu), vznikly kritické edice lidových písní z Pelhřimovska (1993), jihočeských vánočních písní a koled (1992), edice písní L. Kuby z Chodska (1995), guberniální sbírka T. A. Kunze (1995), vznikla publikace věnovaná výzkumu tanců v guberniálních sběrech z r. 1819 (1996) a edice českých písní z ukrajinské Volyně (1997). Součástí náplně oddělení je etnochoreologický výzkum, vytvoření analyzačních databází lidového tanečního projevu, taneční bibliografie.

Aktuální nabídka publikací

  • Lidové písně z Pelhřimovska III. (Pacovsko). K vydání připravil Lubomír Tyllner. Praha 1993
  • Ludvík Kuba: Lidové písně z Chodska. K vydání připravila Věra Thořová. Praha 1995
  • T. A. Kunz:. Böhmische Nationalgesänge und Tänze - Česká národní zpěvy a tance. K vydání připravil Lubomír Tyllner. Praha 1995
  • Daniela Stavělová: Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Praha 1996
  • Tomáš Spurný: Nordböhmische Volkslieder aus der Sammlung von Adolf König. Passau 2000
  • Jiří Traxler: Písně krátké Jana Jeníka z Bratřic. I. díl. Praha 1999
  • Božena Čapková, Karel Kořízek: Lidové písně a říkadla z Úpicka. K vydání připravila Věra Thořová. Praha 2002

K vydání připravené publikace

  • Průvodce po pramenech lidových písní.
  • Tanec - záznam, analýza, pojmy. Ed. D. Stavělová, J. Traxler, Z. Vejvoda.


Webmaster: webmaster@eu.cas.cz
Poslední úprava 22. 4. 2004
(C) 2001

counter