www.cas.cz

Hlavní stránka
Historie ústavu
Struktura ústavu
Pracovníci ústavu

Pracoviště Brno
Oddělení historické etnologie
Oddělení etnických studií
Oddělení etnomuzikologie
Oddělení hudební historie
Středisko vědeckých informací

Knihovna
Knihovna oddělení hudební historie
Publikace
Bibliografie
Asep
Český lid
Hudební věda

logo

Publikační činnost

Naše publikace si můžete objednat poštou, zasláním naší nabídky s označením žádaných titulů, nebo telefonicky na čísle 02/22828611 /dr. Gergelová/, fax 02/22828511, e-mail: gergelová@eu.cas.cz.

ČESKÝ LID. Etnologický časopis
Založený 1891, vychází čtvrtletně.
CENA: 55,- Kč.

ČESKÝ LID - suplementy


Ediční řada "Bibliografie"


SPECIÁLNÍ BIBLIOGRAFIE

Zdeněk Uherek - ed.: Češi v Bosně a Hercegovině. Úvod do problematiky s výběrovou bibliografií.
Praha, EÚ AV ČR 2000. 135 s.
CENA: 75,- Kč

Markéta Holubová: Kroj. Oděv. Oděvní doplňky. Krajka. Výšivka. Textilní techniky. Výběrová bibliografie,
Praha, EÚ AV ČR 2001. 148 s.
CENA: 40,-Kč

Dana Motyčková: Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. Výběrová bibliografie.
Praha, EÚ AV ČR,2003. 141s.
CENA: 100,- Kč


řada "ČEŠI V CIZINĚ"

Češi v cizině 3. Sborník.
Praha, ÚEF ČSAV 1988. 317s.
Publikace je věnována českému vystěhovalectví do Ruska, Severní a Jižní Ameriky a Afriky. Zvláštní část je věnována vzpomínkovému vyprávění na českou menšinu ve Vídni.
CENA: 10,- Kč

Češi v cizině 4. Sborník.
Praha, ÚEF ČSAV, 1989. 317 s.
Referáty přednesené na konferenci "Československo a krajanské hnutí", pořádané ÚEF ve spolupráci historickou komisí Čs. ústavu zahraničního.
CENA: 10,- Kč

Češi v cizině 5. J. Jech - M. Secká - O. Skalníková: České vesnice v rumunském Banátě.
Praha, ÚEF ČSAV 1992. 202 s.
CENA: 78,- Kč

Češi v cizině 6. Sborník.
Praha, ÚEF ČSAV 1992. 100 s.
Příspěvky ze semináře "Vliv subjektivních a objektivních faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí a po reemigraci".
CENA: 35,- Kč.

Češi v cizině 7. Sborník.
Praha, ÚEF AV ČR 1993. 208 s.
Reemigrace ze SSSR, Francie a Rumunska, vystěhovalectví do Ameriky, zájem o Latinskou Ameriku, Češi v Číně a Etiopii.
CENA: 44,- Kč

Češi v cizině 8. Sborník.
Praha, ÚEF AV ČR 1995. 115 s.
Část referátů přednesených na 17. světovém kongresu "Společnosti pro vědy a umění" ve dnech 26.-29.6. 1997, v rámci bloku "Pomoc zahraničních Čechů a Slováků prvému a druhému odboji".
CENA: 44,- Kč

Češi v cizině 9. Sborník.
Praha, ÚEF AV ČR 1996. 230 s.
Příspěvky jsou rekapitulací současných vědomostí o českém vystěhovalectví a životě Čechů za hranicemi. Autoři věnovali zvláštní pozornost vyhodnocení základní literatury, příčinám a důvodům k vystěhovalectví, místům usídlení, kulturním, sociálním a politickým aktivitám.
CENA: 86,- Kč

Češi v cizině 10. Sborník.
Praha, ÚEF AV ČR 1998. 136 s.
Tento svazek je věnován migrační problematice s výraznějším vztahem k česko-německému kontaktu.
CENA: 65,- Kč

Češi v cizině 11. Ecology and Folklore III. Sborník.
Praha, ÚEF AV ČR 1998.139 s., anglicky.
Sborník referátů ze stejnojmenné konference pořádané v Lodži v roce 1996.
CENA: 70,- Kč VYPRODÁNO

Češi v cizině 12. Sborník.
Praha, ÚEF AV ČR 2004. 175 s.
Sborník příspěvků v rámci projektu MK ČR Krajané ve světě o české emigraci do Holandska, na Ukrajinu, do Paraguaje, Etiopie a USA. Ve sborníku je publikována bibliografie prací o rumunských Češích a Slovácích.
CENA: 85,- Kč


řada "ETNOGRAFICKÝ ATLAS"

Zdeněk Martínek: Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-56.
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. - 3., Praha, EÚ AV ČR 2000. 1. díl - texty, 241 s.; 2. díl - 37 map.
CENA: 250,- Kč

Richard Jeřábek, Eduard Maur, Jaroslav Štika, Josef Vařeka:
Etnografický a etnický obraz Čech Moravy a Slezska (1500-1900). Národopisné oblasti, kulturní areály,etnické a etnografické skupiny.
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. - 4. Praha, EÚ AV ČR 2004.
Příloha 3 mapy - české a německé vysvětlivky, německé resumé.
CENA: 150,- Kč


řada "IMIGRACE, ADAPTACE, MAJORITA"

Ivo Vasiljev: Za dědictvím starých Vietů.
Imigrace, adaptace, majorita. - 1., Praha, EÚ AV ČR 1999. 222 s.
CENA: 112,- Kč

Stanislav Brouček: Český pohled na Vietnamce. Imigrace, adaptace, majorita č.2, vyd. Praha, EÚ AV ČR 2003. 478 s.
Barevná obrazová příloha, výběrová bibliografie k problematice Vietnamců /sestavila B. Chvátalová / .
Výběr témat z českého tisku, rozhlasu a televize o vietnamské problematice.
CENA: 170,- Kč


ediční řada "POKLADY LIDOVÉ KULTURY"

Jitka Staňková: Prácheňský poklad - Pracheňer Schatz.
Poklady lidové kultury. - sv. 1., Praha, ÚEF ČSAV 1991. 124 s., český a německý text.
Obrazová publikace věnovaná výklenkové plastice na Strakonicku.
CENA: 46,- Kč

Věra Thořová: Lidová zpěvnost na Chodsku.
Poklady lidové kultury. - sv. 2., Praha, ÚEF AV ČSAV 1992. 48 s.
Práce o stavu lidové zpěvnosti na základě terénních výzkumů v oblasti Chodska a srovnávacího studia.
CENA: 37,- Kč

Lubomír Tyllner: Lidové písně z Pelhřimovska, sv. III - Pacovsko.
Poklady lidové kultury. - sv. 3., Praha, ÚEF AV ČR 1993. 134 s., český a německý text.
Svazek I. a II. vydalo Okresní muzeum v Pelhřimově.
CENA: 47,- Kč

Ludvík Kuba: Lidové písně z Chodska. Uspořádala a zpracovala V. Thořová.
Poklady lidové kultury. - sv. 4, Praha, ÚEF AV ČR 1995. 530 s.
CENA: 90,- Kč

Tomáš Antonín Kunz: Böhmische Nationalgesänge und Tänze - České národní zpěvy a tance. I. díl - Faksimile, II. díl - Texty. K vydání připravil L. Tyllner.
Poklady lidové kultury. - sv. 5., Praha, ÚEF AV ČR 1996. 1. díl - 92 s., 2 díl - 168 s.
Unikátní sbírka českých a německých písní a tanců zapsaných na českém území na počátku 19. století.
CENA: 200,- Kč

Božena Čapková, Karel Kořízek: Lidové písně a říkadla z Úpicka. Uspořádala a zpracovala Věra Thořová.
Poklady lidové kultury. - sv. 8. Praha, EÚ AV ČR a MK ČR 2002. 782 s.
CENA: 170,- Kč

Jiří Traxler: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic. I. díl.
Poklady lidové kultury. - sv. 9. Praha, EÚ AV ČR 1999. 588 s.
CENA: 290,- Kč


ediční řada "PRAGUE OCCASIONAL PAPERS IN ETHNOLOGY"

Václav Hubinger: The Creation of Indonesian National Identity.
Zdeněk Uherek - Karel Zástěra: Group Identity: Coherence and Self- Reproduction of an Ethno- Nationalist Oriented Movement.
Prague Occasional Papers in Ethnology. - no. 1., Praha, ÚEF ČSAV 1992. 74 s., anglicky.
CENA: 50,- Kč

Renata Weinerová: Romanies - In Search of Lost Security? /An Ethnological Probe in Prague 5/.
Prague Occasional Papers in Ethnology. - no. 3., Praha, ÚEF AV ČR 1994. 137 s., anglicky a dokumentační část česky.
CENA: 52,- Kč

Naďa Valášková - Zdeněk Uherek - Stanislav Brouček: Aliens or One´s Own People /Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic/.
Prague Occasional Papers in Ethnology. - no. 4., Praha, ÚEF AV ČR 1997. 118 s., anglicky.
CENA: 80,- Kč

Zdeněk Uherek - ed.: Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections.
Prague Occasional Papers in Ethnology. - no. 5., Praha, ÚEF AV ČR 1998. 143 s., anglicky
CENA: 70,- Kč

Zdeněk Uherek, Petr Lozoviuk, Marta Toncrová: Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges.
Prague Occasional Papers in Ethnology. - no. 6., Praha, EÚ AV ČR 2000. 74 s., anglicky
CENA: 50,- Kč

Zdeněk Uherek - Jan Grill (eds): Fieldwork and Local Communities.
Prague Occasional Papers in Ethnology. - no. 7., Praha, EÚ AV ČR 2005. 221 s., anglicky
CENA: 150,- Kč


MIMO EDIČNÍ ŘADY

Naďa Valášková: František Řehoř (1857 - 1899) a jeho etnografická činnost (S ukázkami článků F. Řehoře z Haliče) .
Praha, EÚ AV ČR 1999. 182 s.
CENA: 100,- Kč

Stanislav Brouček: Africký deník Heleny Šťasné-Bübelové.
Praha - Pelhřimov, EÚ AV ČR - Nová tiskárna 2001. 148 s.
Cenný dokument z dlouholetého pobytu české krajanky v Keni a na Madagaskaru ve 40. - 60. letech 20. stol.
CENA: 115,- Kč

Stanislav Brouček: Cestami demokracie. Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ženevě.
Ženeva - Praha, Beseda Slovan - EÚ AV ČR. 2001. 117 s.
CENA: 175,- Kč

Markéta Holubová - Lýdia Petráňová - Jiří Woitsch (eds.): Česká etnologie 2000 /Praha, vila Lanna 25. - 26. října 2000/.
Praha, EÚ AV ČR 2002. 273 s.
Sborník příspěvků z konference.
CENA: 80,- Kč

Markéta Holubová - Lýdia Petráňová - Ludmila Tarcalová (eds.): Obyčejové právo.
Praha, EÚ AV ČR 2002. 174 s.
Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině - Vrútkách v roce 2001.
CENA: 90,- Kč

Zdeněk Uherek - Naďa Valášková - Stanislav Kužel - Pavel Dymeš:
Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha, EÚ AV ČR 2003. s. 198, anglické resumé.
Publikace se zabývá dějinami osídlení Čechů v Kazachstánu a jejich tradičním způsobem života v této oblasti. Druhá část knihy je věnována průběhu a organizaci přesídlovací akce "Návrat domů" a procesu adaptace krajanů na české prostředí.
CENA: 110,- Kč

Jiří Woitsch: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. stol.
Praha, EÚ AV ČR 2003. s. 305, obr. příloha, anglické a německé resumé
Práce shrnuje historický vývoj dnes již zapomenutého řemesla draslářství.
CENA: 150,- Kč

Stanislav Brouček: Etapy českého vystěhovalectví.
Praha, EÚ AV ČR 2003. Mapa a 3 s. textu.
Mapa se zanesenými hlavními proudy českého vystěhovalectví doplněná historicko-etnologickým komentářem o dané problematice. CENA: 25,- Kč

D. Stavělová, J. Traxler, Z. Vejvoda (eds.): Tanec, záznam, analýza, pojmy
Praha, EÚ AV ČR 2004.158 s.
Sborník příspěvků z 2. Etnochoreologického semináře Praha 2002.
CENA: 95,-Kč

Markéta Holubová: Staré tisky.
Praha, EÚ AV ČR 2004. 73 s., obr. příloha na CD, anglické resumé.
Soupis starých tisků 16.-19. stol. uložených ve fondech EÚ.
CENA: 150,- Kč

Jiří Traxler - Zdenek Hanzl: Šutrácká halenka.
Praha, EÚ AV ČR ve spolupráci s Nová Tiskárna Pelhřimov 2004. 49 s., text + notové záznamy.
Kámen a kameníci v písních v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem.
CENA: 30,- Kč

VHS kazeta
Mechanické betlémy
Betlémy z Ústí nad Orlicí
Králické betlémy
Rodinná tradice
Námět a scénář: Luboš Kafka
Kamera a střih: Tomáš Petráň
Praha, EÚ AV ČR - Cinepoint (c), 2001. 125 min.
Dokumentární filmy o historickém vývoji betlémů v ČR a o navázání na tuto tradici v současnosti.
CENA: 200,- Kč

VHS kazeta
Třešťské betlémy
Betlémy z mouky a másla
Příbramské jesličky
Čas nad betlémy
Námět a scénář: Luboš Kafka
Režie: Luboš Kafka, Tomáš Petráň
Praha, EÚ AV ČR za podpory MK ČR a Cinepoint (c) 2002. 116 min.
Druhý díl dokumentárních filmů o historickém vývoji výroby betlémů v ČR a o navázání na tuto tradici v současnosti.
CENA: 200,- Kč

VHS kazeta
Řezbář křesťanského nebe
Nůškaři a košíkáři
Malíř ze ztraceného ráje
...za tři fajfky tabáku
Námět a scénář: Luboš Kafka,
Režie: Luboš Kafka ,Tomáš Petráň
Kamera a střih:Tomáš Petráň
Praha, EÚ AV ČR za podpory MK ČR a Cinepoint /C/ 2003. 126 min.
Další díl dokumentárních filmů z cyklu Nositelé tradic-žijící a oživené lidské poklady o tradičních řemeslech v současnosti.
CENA: 220,- Kč

CD-ROM
Barbora Gergelová, Jiří Novotný, Jaroslav Otčenášek:
Lidová architktura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kritická edice CD-ROM).
Praha, EÚ AV ČR 2001. Software a zpracování AiP Beroun s.r.o.
Databáze fotografií lidového stavitelství ze sbírek EÚ AV ČR s odborným popisem a doprovodnými texty.
CENA: 195,- Kč

CD hudební
Lubomír Tyllner: Dudy a dudácká muzika 1909.
Nejstarší zvukové záznamy lidové hudby v Čechách I.
Praha, EÚ AV ČR 2001. celkový čas 48:11
Sleeve-note: Lubomír Tyllner, Tomáš Spurný
Transkribce zvukových záznamů: Phonogrammarchiv Rakouské akademie věd Vídeň.
Digitalizace 47 záznamů dud a dudácké muziky sejmutých z voskových Válečků uložených v EÚ AV ČR. CD je doplněno studií o dudácké hudbě a transkripci dudáckých variací (obrazová příloha).
CENA: 300,- Kč

CD hudební
Traxleři 2002. Písně krátké i dlouhé. Historické prameny lidové hudby v Čechách 1.
Skiffová skupina Jiřího Traxlera.
Sleeve-note: Jiří Traxler
Celkový čas: 63:44
Praha, EÚ AV ČR 2002
CD obsahuje výběr z písňových zápisů Jana Jeníka z Bratřic z roku 1810 a ohlasy evropských písní v českém společenském zpěvu.
CENA: 200,- Kč

CD hudební
Irské dudy - Patrick Martin. Uilleann Pipes. Podoby evropské lidové hudby 1.
Patrick Martin - irské dudy, Lukáš Radostný - kytara
Sleeve-note: Lukáš Radostný
Celkový čas 46:56
Praha, EÚ AV ČR 2002
Nahrávky irské tradiční hudby doplněné rozhovory s interpretem Patrickem Martinem.
CENA: 200,- Kč

CD-R obrazové
Marcela Suchomelová, Lubomír Procházka: Kresby z národopisných výzkumů Josefa V. Scheybala.
Praha, EÚ AV ČR a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 2004.
Kresby, akvarely lidové architektury severních, severovýchodních, západních a jihozápadních Čech, Moravy a Slavonie + textová část.
CENA: 190,- Kč


Webmaster: webmaster@eu.cas.cz
Poslední úprava 17. 5. 2005
(C) 2001

counter