= $a) break; endfor; if (StrLen($ret) Etnologický ústav AV ČR
   
 
  
    [podrobnosti]

,
 
  
  ,
,,,
,,

,

,

,,,,,
,

,

"); ?>


  
  [podrobnosti]


  
  [podrobnosti]

'; echo ''; echo $odkaz["nazev"]; echo '

'; } $rsoubor = mysql_query("SELECT * FROM red_soubory WHERE kategorie = ".$k); while($soubor = mysql_fetch_array($rsoubor)) { echo ' '; } } } if(@$search) { $search = split(' ',$search); $search[0]; $s_sql = "SELECT * FROM red_clanky WHERE search = 1 and ( text LIKE '%".$search[0]."%' OR nazev LIKE '%".$search[0]."%'"; if($search[1]!='') { $s_sql =$s_sql." OR text LIKE '%".$search[1]."%' OR nazev LIKE '%".$search[1]."%'"; } $s_sql =$s_sql." ) "; $clanky = mysql_query($s_sql); ?>

Výsledky hledání:

  
  [podrobnosti]

   


 

  
     [více] 

  
   [více]    Všechna práva vyhrazena EÚ AV ČR 2005